Brussel: verplichte minimumaccijns voor sigaretten

De Europese Commissie wil een verplicht minimumbedrag aan accijnzen op sigaretten, naast het bestaande minimum accijnspercentage, om fraude en smokkel van sigaretten tegen te gaan.

Volgens het gisteren gepresenteerde voorstel moeten alle vijftien EU-lidstaten ten minste 70 euro per duizend sigaretten accijns heffen op sigaretten uit de meest populaire prijsklasse.

In de EU geldt sinds 1993 al een verplicht minimumaccijns van 57 procent op de detailhandelsprijs (inclusief alle belastingen) van sigaretten. Volgens een studie van de Europese Commissie zijn er ondanks de huidige regels nog altijd te grote prijsverschillen voor tabaksproducten tussen de EU-lidstaten, waardoor de Europese interne markt niet goed functioneert. Ook de uitbreiding van de EU met landen in onder meer Oost-Europa, waar de sigarettenprijzen nu nog aanzienlijk lager zijn dan in de EU, maakt aanpassing van het accijnsregime nodig. De Europese Commissie beschuldigde de sigarettenindustrie vorig jaar van medeplichtigheid aan sigarettensmokkel.

De Europese richtlijn voorziet ook in een stapsgewijze optrekking van accijns op roltabak. De definitie van sigaren en cigarillos wordt aangepast om te voorkomen dat sigaretten in een bruine omwikkeling onder een lagere accijns zouden vallen. De commissie wijst in haar voorstellen ook op de negatieve gezondheidseffecten van roken.

Het voorgestelde minimumaccijnsbedrag van 70 euro per duizend sigaretten ligt onder het huidige gemiddelde in de EU van 90 euro. Vijf lidstaten met relatief lage accijns Spanje, Griekenland, Italië, Portugal en Luxemburg zouden hun accijns moeten optrekken. De ontwerprichtlijn kan pas van kracht worden na de unanieme instemming van alle lidstaten. Vooral Groot-Brittannië is er tegen gekant, maar zou van een minimumaccijnsbedrag op sigaretten juist sterk profiteren. Groot-Brittannië heeft met 210 euro per duizend sigaretten de hoogste accijns en daardoor ook veel last van sigarettensmokkel, waardoor het miljarden aan belastinginkomsten misloopt.

    • Hans Buddingh'