Bouazza

In Boeken (9.3.01) is Hafid Bouazza aan het woord. Hij vindt `zijn hoofd is in grijze haren ontvlamd', gezegd over Zacharias Koran 19:4, een prachtige metafoor voor vergankelijkheid.

Ik benijd hem. In het Arabisch wordt voor `ontvlamd' een vorm gebruikt die naar recent onderzoek heeft aangetoond niet anders betekent dan `aan de bovenkant van iets zitten'. Het vers betekent niet anders dan `bovenop mijn hoofd (is mijn haar) grijs/wit.' Het gaat, dit voor de kenners, grammaticaal gezien, om een istafála van de wortel ayn-lam-ya.

`Zijn hoofd is in grijze haren ontvlamd' is typisch zo'n vertaling waarvan wij op het gymnasium vroeger zeiden: onzin is altijd fout.

Naschrift Hafid Bouazza: Meneer Jansen verwart de 10de vorm van `alaa (bedekken) met de 8ste vorm van sha`ala (vlammen).

    • Dr. J.J.G. Jansen