Beperk rol nationale parlementen

De invloed van het Nederlandse parlement op Europese besluitvorming moet worden beperkt. Minister Korthals (Justitie) heeft dat gisteren in Brussel bepleit.

Ministers die in Brussel met hun collega's uit de veertien andere lidstaten besluiten nemen, zouden niet langer afhankelijk moeten zijn van een mandaat van Eerste en Tweede Kamer. Het nationale parlement zou alleen nog een adviserende bevoegdheid moeten krijgen, net als het Europees parlement, aldus de minister.

Eerder deze week kwam zijn staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) in aanvaring met de Tweede Kamer, omdat die haar geen mandaat wilde geven om akkoord te gaan met Brusselse voorstellen over grenscontrole en afgifte van visa. Kamerleden klagen dat zij relevante stukken voortdurend te laat krijgen. In december vorig jaar verbood zowel Eerste als Tweede Kamer om die reden minister Korthals in Brussel akkoord te gaan met voorstellen over Eurodac, een uitwisselingsprogramma voor vingerafdrukken dat dienst zou kunnen doen bij het terugsturen van vreemdelingen.

Nederland dreigt nu volgens Korthals binnen de Europese Unie geïsoleerd te raken. Bovendien dreigt Den Haag de toewijzing van een Europese politieacademie mis te lopen, zo heeft Korthals opgemaakt uit signalen van het Zweedse voorzitterschap.

Het Tweede-Kamerlid Van Oven (PvdA) zegt ,,met stomheid te zijn geslagen'' door de opmerkingen van Korthals en wil dinsdag een debat met de bewindsman. Het CDA is het daarmee eens, aldus het Kamerlid Verhagen: ,,Het is te gek voor woorden dat Korthals, als oud-Kamerlid, even aan het instemmingsrecht van het parlement tornt.'' Ook het VVD'er Vos is geen voorstander van de plannen van Korthals, maar hij kan zich diens wrevel goed voorstellen. Het voorbehoud dat de Kamer heeft gemaakt sloeg volgens Vos ,,als een vlag op een modderschuit.'' Volgens Vos gaat het om voorstellen die zo lang in voorbereiding zijn dat de Kamer tijd genoeg heeft zich tussentijds te informeren. De Kamer moet in een vroeger stadium meer interesse tonen. Deze richtlijnen zijn al jaren in de maak'', aldus Vos. Het Kamerlid Halsema (GroenLinks) noemt de opmerkingen van Korthals in Brussel ,,schandalig''.

VOORBEHOUD: pagina 3

MENSENSMOKKEL pagina 5

HOOFDARTIKEL: pagina 7: