Bart Vos verdedigt zich met boek en advocaat

Volgende week verschijnt bij uitgeverij Nijgh & Van Ditmar Witboek Everest, waarin bergbeklimmer Bart Vos zich met de steun van vijf expeditiegenoten verdedigt tegen het boek Twee meter Everest van Mariska Mourik, waarin zij beweert dat Vos in 1984 niet op de top van de Mount Everest heeft gestaan. Bovendien heeft Vos een rechtszaak tegen Mourik aangespannen. De inhoud van het witboek is tot 20 maart te lezen op de website boekboek.nl.

Twee meter Everest haalde vorig jaar maart een oude kwestie uit de Nederlandse bergbeklimmerswereld naar boven: de vraag of Bart Vos daadwerkelijk in 1984 de top van de Everest haalde. Mourik, een van Vos' expeditiegenoten, probeert in dat boek aannemelijk te maken dat Vos de top van de berg niet haalde en dat de expeditieleden vervolgens samen afspraken te doen of dat wel zo was geweest.

Bart Vos spande eerder een kort geding aan tegen het Algemeen Dagblad, dat hem op basis van Mouriks boek een bedrieger noemde. Dat verloor hij. In een nieuwe rechtzaak wil hij gedaan krijgen dat Mouriks publicatie onrechtmatig wordt verklaard, dat de rechter haar verbiedt om zijn prestatie nog in twijfel te trekken en hem bovendien een schadevergoeding van honderdduizend gulden toekent. Volgens G. Kemper, advocaat van Vos, zal het zeker een jaar duren voordat de bodemprocedure is beëindigd. Hij is echter vol vertrouwen: ,,Het vonnis van de rechter in de zaak tegen het Algemeen Dagblad verbaasde mij al zeer en er is veel nieuw materiaal. Dat is ook de reden dat de rechtzaak lang op zich heeft laten wachten. We wilden het vooral goed doen.'' Mariska Mourik was niet bereikbaar voor commentaar.

In het Witboek (289 bladzijden) is veel materiaal bijeengebracht. Vos – die het grootste deel van de tekst heeft geschreven, gaat bijna zin voor zin in op de beweringen van Mourik, van correcties aangaande de inrichting van Vos' huis (een glazen tafelblad, volgens Vos en geen formica, zoals Mourik beweert) tot op het eerste gezicht relevantere kwesties als het precieze tijdstip waarop Vos terugkeerde van zijn betwiste verblijf op de top van de berg. Voor die uitputtende aanpak is gekozen, aldus de auteurs, om aan te tonen dat Mourik bewust een verkeerde voorstelling van zaken geeft. Op de website is het geheel geïllustreerd met foto's en geluidsfragmenten.

    • Arjen Fortuin