Zorgverlof zal worden uitgebreid

Het betaald zorgverlof van tien dagen wordt uitgebreid. Een Kamermeerderheid wil dat werknemers ook zorgverlof kunnen opnemen voor de verzorging van uitwonende kinderen, ouders en schoonouders.

Dat bleek gisteren en vanmorgen tijdens een debat in de Tweede Kamer over de wet Arbeid en Zorg. Staatssecretaris Verstand (Emancipatie) wilde eigenlijk dat het recht op zorgverlof alleen gaat gelden voor de verzorging van inwonende kinderen en ouders. PvdA en D66 drongen met steun van GroenLinks, SP en ChristenUnie echter aan op een uitbreiding. Hoewel Verstand de financiële gevolgen hiervan schat op 25 miljoen gulden per jaar, verklaarde zij voor de uitbreiding sympathie te hebben. ,,Het is natuurlijk ook vooruit kijken naar een samenleving die vergrijst.'' Bij het voorgestelde betaald zorgverlof krijgt de werknemer 70 procent van zijn loon, waarvan de overheid 35 procent en de werkgever 35 procent betaalt.

In de wet Arbeid en Zorg wordt bestaande verlofregelingen, zoals zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof, gebundeld. Nieuwe verlofregelingen, zoals zorgverlof en adoptieverlof worden toegevoegd. Ook het adoptieverlof zal onder druk van de Kamer worden uitgebreid naar drie weken per ouders naar vier weken.

De hele wet krijgt voldoende steun. De VVD vindt eigenlijk dat verlofregelingen aan het CAO-overleg moeten worden overgelaten, maar de liberalen zullen waarschijnlijk niet tegen stemmen om het regeerakkoord te respecteren.

Discussiepunt vormt de financiering van loopbaanonderbreking. Wie onbetaald verlof wil voor studie of stervensbegeleiding van naasten kan van de overheid 978 gulden per maand krijgen. Hiervan wordt nauwelijks gebruik gemaakt. PvdA en D66 bepleiten uitbreiding naar de hulp aan tijdelijk ernstig zieken, ook als er geen sprake is van een laatste levensfase. Volgens Verstand is daarvoor geen geld.