Tweede wethouder Enschede vertrekt

De Enschedese wethouder E. Koopmans (ruimtelijke ordening en milieubeheer) zal het raadsdebat over de vuurwerkramp naar alle waarschijnlijkheid niet overleven. Het CDA zal maandag een motie van wantrouwen tegen haar indienen, die vrijwel zeker door een meerderheid van de fracties zal worden gesteund.

Eerder al trad wethouder D. Buursink terug. Hij was in de vorige collegeperiode verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening.

Fractievoorzitter R. Bleker van de PvdA vindt dat Koopmans de kans moet krijgen om verantwoording af te leggen, maar zegt: ,,De kans is klein dat zij er zonder kleerscheuren vanaf komt. Als ze onverhoopt blijft zitten, zal het moeilijk worden, omdat haar gezag is afgebrokkeld.'' ,,Ze moet wel een donders goed verhaal hebben'', zegt GroenLinks-fractievoorzitter J. van der Zee.

De VVD blijft het standpunt huldigen dat individuele wethouders niet moeten aftreden. Als Koopmans de motie naast zich neerlegt, dreigt er een breuk in de Enschedese coalitie (PvdA, CDA, VVD). Burgemeester J. Mans (PvdA) zal naar verwachting wel steun krijgen van de raad.

De gemeenteraad buigt zich maandag over een nota van B en W waarin S.E. Fireworks verantwoordelijk wordt gesteld voor de vuurwerkramp van 13 mei 2000. Het college reageert met de nota op het rapport van de commissie-Oosting, waarin wel forse kritiek stond op het rijk, de gemeente en S.E. Fireworks, maar geen hoofdschuldige werd aangewezen. Het college verzet zich tegen de conclusie van de commissie-Oosting dat Enschede met betrekking tot S.E. Fireworks een gedoogbeleid voerde. In de nota kondigt het college aan voortaan niet meer terughoudend te zijn bij het opleggen van sancties. B en W delen in grote lijnen de kritiek van de commissie-Oosting op onderdelen van de hulpverlening en de nazorg.

DOSSIER ENSCHEDEwww.nrc.nl