Strijd in PvdA gaat tussen Dijksma en Koole

De strijd om het voorzitterschap van de PvdA gaat morgen tussen Tweede-Kamerlid Sharon Dijksma en de Leidse politicoloog Ruud Koole. De kansen voor Dijksma lijken iets beter te liggen dan die voor Koole, maar een duidelijke meerderheid voor Dijksma tekent zich niet af. Dit blijkt uit een rondgang langs PvdA-voorzitters in de gewesten en de vier grote steden.

De PvdA begint morgenmiddag aan een tweedaags partijcongres in Rotterdam, waarop in ieder geval niet de politicoloog Bart Tromp tot voorzitter zal worden gekozen. Geen enkel PvdA-gewest heeft een voorkeur voor Tromp. De vierde kandidaat, de Amsterdamse PvdA'er Bouwe Olij, zal zich vrijwel zeker alleen als vice-voorzitter verkiesbaar stellen. Daartoe moet het congres eerst een procedureel geschil tussen het bestuur en de kandidaten Koole en Olij oplossen.

Dijksma zal de meeste stemmen krijgen uit de noordelijke provincies, Overijssel, Noord-Holland, Brabant en de stad Rotterdam. De Amsterdamse afdelingen, de stad en provincie Utrecht, Zuid-Holland, Den Haag, Flevoland, Zeeland en Limburg neigen eerder naar het duo Koole/Olij. In Gelderland bestaat onduidelijkheid over de steun voor de kandidaten.

Omstreeks eenderde van de congresafgevaardigden heeft van de PvdA-afdelingen volledig de vrije hand om te stemmen gekregen. Dit maakt het niet mogelijk een exacte voorspelling van de uitslag te doen. Bij de vorige verkiezing, in 1999, werd kandidaat Marijke van Hees met verrassend ruime meerderheid gekozen, terwijl aan het duo Booij en Van Bruggen de betere kansen werden toegedicht.

Het PvdA-congres zal zich komend weekeinde uitspreken over een nieuw beginselprogram en voorstellen voor partijvernieuwing. Zaterdag stemt het congres over een politiek beladen motie over de noodzaak van extra investeringen in de publieke sector.

De PvdA-top is bezig zich hiermee scherp te profileren tegenover coalitiepartner VVD. Fractieleider Melkert stelde in dit kader vanmorgen in de Volkskrant dat VVD-minister Hermans onvoldoende daadkracht toont bij het oplossen van problemen in het onderwijs. De minister van Onderwijs wilde vanochtend niet op de uitspraken van Melkert reageren.