Stemmen per pc trekt meer kiezers

De mogelijkheid om bij verkiezingen via internet te stemmen, leidt tot een hogere opkomst van kiezers. Dat stelt het Electronic-Highway Platform Nederland (EPN) na een enquête onder drieduizend Nederlanders.

Van de ondervraagden die bij de komende Tweede-Kamerverkiezingen in 2002 niet van plan zijn te gaan stemmen, zou een kwart wel gaan stemmen als dat via internet kan. Bijna de helft van alle Nederlanders zou liever vanuit huis elektronisch stemmen dan op een stembureau. Zo'n 40 procent van de ondervraagden geeft de voorkeur aan stemmen op de ouderwetse manier, omdat ze niets met techniek te maken willen hebben of omdat ze denken dat elektronisch stemmen te fraudegevoelig is. Een aantal ondervraagden geeft ook aan uit nostalgische overwegingen liever fysiek te gaan stemmen, bijvoorbeeld omdat ze het leuk vinden om naar een stemlokaal te gaan.

Onder kiezers die al gebruikmaken van het medium internet, iets meer dan de helft van alle Nederlanders volgens EPN, is de bereidheid om langs elektronische weg te stemmen het grootst. Van deze groep zou 68 procent liever thuis via internet stemmen dan in een stemlokaal.

EPN verrichte eerder onderzoek onder Nederlandse gemeenten naar hun bereidheid om mee te werken aan experimenten met stemmen via internet bij lokale verkiezingen. Gemeenten bleken daar vooral toe bereid als die tot een hogere opkomst leiden. Volgens EPN is dat het geval. EPN is een stichting die het gebruik van internet en technologie in het maatschappelijke leven wil bevorderen en waarin het ministerie van Binnenlandse Zaken, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil op zijn vroegst bij de Provinciale-Statenverkiezingen in 2003 experimenteren met stemmen via internet. Het ministerie onderzoekt methoden om kiezers digitaal te identificeren en om fraude met elektronisch stemmen op afstand — bijvoorbeeld doordat hackers inbreken in het computersysteem dat de uitgebrachte stemmen moet registreren — tegen te gaan. Het ministerie werkt ook aan een landelijk digitaal kiezersregister. Overigens laat de Kieswet stemmen via internet op dit moment nog niet toe.