Pinochet vrij tegen borgtocht $3.400

Oud-dictator Augusto Pinochet kan als een vrij man zijn zomerresidentie nabij de Chileense hoofdstad Santiago verlaten, nadat een Hof van Beroep gisteren zijn huisarrest ophief. Het Hof bepaalde wel dat Pinochet een borgtocht van 3.400 dollar moet betalen.

Het Hof bevestigde daarmee een besluit van rechter Juan Guzmán afgelopen maandag. Guzmán is dezelfde rechter die in januari opdracht gaf om Pinochet terecht te laten staan wegens het organiseren van 75 moorden en ontvoeringen kort na zijn staatsgreep.

De ex-generaal moet wel zijn vingerafdrukken laten nemen en politiefoto's laten maken voordat zijn invrijheidsstelling definitief wordt, aldus de rechtbank.

Pinochets advocaat Miguel Schweitzer verklaarde tevreden te zijn. ,,Dit is de uitspraak die wij verwachtten.'' Guzmán besluit tot het opheffen van het huisarrest, die sinds 31 januari van kracht was, volgde op een vonnis afgelopen maandag van het Hof van Beroep dat bepaalde dat de aanklacht tegen Pinochet dient te worden teruggebracht van het beramen van de moorden en ,,verdwijningen'' tot de minder zware beschuldiging van het toedekken van die feiten.

Juristen voor de rechten van de mens die hopen dat Pinochet voor de eerste maal terecht moet staan wegens schending van dit soort rechten zullen naar verwachting in beroep gaan bij het Chileense hooggerechtshof tegen de uitspraak van het Hof van Beroep. Advocaat Hugo Gutiérrez wees erop dat één rechter van het college van drie tegen de uitspraak was. ,,We hebben hier een afwijkende mening binnen het Hof en dat is relevant voor onze beroepszaak.''

Het Hof heeft het pleidooi van Pinochets advocaten dat hij te ziek is om terecht te staan afgewezen, omdat dit in Chili alleen geldt indien een verdachte krankzinnig is. Pinochet (80) is suikerpatiënt en zou twee herseninfarcten hebben gehad. Gedurende zijn bewind van 1973 tot 1990 zijn ten minste 3.000 mensen uit de weg geruimd.