Nedlloyd op winst door P&O

De Rotterdamse vervoerder Nedlloyd is weer uit de rode cijfers en dat is vooral het gevolg van het lucratieve containervervoer over zee. De vanochtend bekendgemaakte winst uit gewone bedrijfsuitoefening kwam over het jaar 2000 uit op 50 miljoen euro (110 miljoen gulden) tegen een verlies van 36 miljoen een jaar eerder.

Nedlloyd beschikt over een belang van 50 procent in containervervoerder P&O Nedlloyd, die vorig jaar een bedrijfsresultaat van 201 miljoen dollar (460 miljoen gulden) behaalde, tegen 7 miljoen dollar 1999. De Brits-Nederlandse gezamenlijke onderneming denkt de goede prestaties de komende twee jaar voort te zetten, mede dankzij door te voeren kostenbesparingen in het bedrijf. Die moeten eind dit jaar 180 miljoen dollar opleveren.

Tegenover de bijdrage van P&O Nedlloyd staan de negatieve prestaties van Martinair, waarin Nedlloyd eveneens een belang van 50 procent heeft. De charteraar bezorgde Nedlloyd vorig jaar een verliespost van 22 miljoen euro (in 1999 nog 13 miljoen).

Nedlloyds nettowinst over 2000 bedroeg 136 miljoen euro. In dat bedrag zit een bate van 86 miljoen euro, bestaande uit een storting van het Nedlloyd Pensioenfonds en een boekwinst op de verkoop van Mammoet (17 miljoen euro).

Nedlloyd durft wegens de huidige onzekerheden in de internationale economie geen winstverwachting over 2001 uit te spreken.

Maar de prestaties van P&O Nedlloyd en de verwachte betere resultaten van Martinair geven de Rotterdamse onderneming ,,vertrouwen in de ontwikkeling van het resultaat''.