Mbeki roept noodtoestand niet uit

President Thabo Mbeki van Zuid-Afrika heeft gisteren gezegd dat de aidsepidemie niet noopt tot het uitroepen van de noodtoestand. Onder de noodtoestand kan het land goedkope medicijnen invoeren.

Mbeki zei dat aids in zijn land weliswaar heeft geleid tot een ,,ernstige situatie'', maar wilde niet van een crisis spreken. Naar schatting 10 procent van de veertig miljoen Zuid-Afrikanen is besmet met het aidsvirus. Eerder deze week was er sprake van dat de regering de noodtoestand zou uitroepen. Vakbonden en de oppositie hadden hierop aangedrongen.

Tijdens een parlementair debat zei Mbeki dat de Zuid-Afrikaanse regering de noodtoestand kan uitroepen ,,in geval van oorlog, een invasie, een opstand, een natuurramp of een andere openbare noodsituatie''. Volgens de regeringsleider valt de aidsepidemie hier niet onder.

De laatste tijd waren er, ook binnen de gelederen van Mbeki's ANC, stemmen opgegaan om de noodtoestand uit te roepen over aids. Behalve de oppositiepartij Democratische Alliantie drong ook de overkoepelende vakbond Cosatu, een bondgenoot van het ANC, hier op aan. Oppositieleider Tony Leon wees gisteren op het feit dat 250.000 Zuid-Afrikanen vorig jaar aan de gevolgen van aids overleden. Zeker vier miljoen Zuid-Afrikanen zijn geïnfecteerd met hiv en zijn waarschijnlijk ten dode opgeschreven. ,,Als hier geen sprake is van een noodsituatie, weet ik niet wanneer dat dan wel het geval zou zijn'', aldus Leon.

De farmaceutische industrie heeft een proces aangespannen tegen de Zuid-Afrikaanse regering om te voorkomen dat ze goedkope versies van aidsremmende medicijnen gaat importeren. De Vereniging van Farmaceutische Fabrikanten toonde zich gisteren ingenomen met Mbeki's standpunt. Ook de actiegroep Treatment Action Campaign (TAC) zei het verstandig te vinden dat de noodtoestand niet wordt uitgeroepen. President Mbeki zei gisteren dat hij eerst de uitspraak van het Hooggerechtshof wil afwachten. Voorlopig gaat hij er vanuit dat de regering voldoende middelen ter beschikking staan om goedkope medicijnen in te voeren.

Mbeki zei voorts dat Zuid-Afrikanen zich bewust zijn van de ernst van de aidsepidemie en dat het overbodig was dat met de noodtoestand te onderstrepen. ,,De noodtoestand uitroepen om de simpele reden toegang te krijgen tot medicijnen stuurt het signaal de wereld in dat ons enige antwoord op aids een bepaald medicijn is.''