Linkse wanen

Hendrik Jan Schoo, oud-hoofdredacteur van Elsevier, en Trouw-redacteur Jaffe Vink plaatsen in woord en geschrift kritische kanttekeningen bij het Nederlandse toelatingsbeleid voor asielzoekers. Zoiets wordt zelden in dank afgenomen. Het valt in hen te prijzen dat hun dat niets kan schelen. Beiden blijken nóg een kwaliteit te bezitten: ze zijn beleefd. Er zal je maar gezegd worden dat je wordt gerekend tot de `anti-politiek-correcte Gestapo', zoals Jude Kehla doet tijdens een debat waarvan De Groene Amsterdammer verslag doet. Terecht zegt Schoo: ,,Het is natuurlijk geen argument Jude, Gestapo is een scheldwoord.'' Terecht zegt Vink: ,,Een woord als Gestapo wil ik niet horen over mij.'' Ze zijn te beleefd om de uit Kameroen afkomstige Kehla, die deelraadslid is voor de PvdA in Amsterdam-Zuidoost, met kop en kont het etablissement uit te zetten. Volgens De Groene Amsterdammer ,,zijn Schoo en Vink ervan overtuigd dat een linkse politiek correcte brigade uit valse cultuurrelativistische overwegingen jarenlang bewust onwelgevallige feiten en cijfers onder het tapijt heeft geveegd.''

Op een ander terrein blijkt dat ook het geval te zijn: ,,Allochtone scholen doen het veel slechter dan we altijd dachten. Dat wisten we niet, omdat de Onderwijsinspectie met twee maten meet. Maar daar schieten minderheden niets mee op'', aldus VN, dat de politicoloog Paul Lieben laat schrijven dat insiders allang wisten dat geruststellende verhalen over de prestaties van zwarte scholen met een korrel zout genomen moesten worden. Lieben: ,,Om van de inspectie een voldoende te krijgen, moeten witte scholen bij de Cito-eindtoets vijftien procentpunt beter presteren dan zwarte scholen. De helft van de zwarte scholen krijgt op deze manier een voldoende. Maar als hun prestaties worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde, scoort nog geen tien procent van de zwarte scholen voldoende.'' Het is een onderhoudend artikel, maar waarom is het niet door iemand van VN zelf geschreven? Nu blaast het blad hoog van de toren dat ,,we niet wisten dat allochtone scholen het veel slechter doen dan we altijd dachten''. De vraag doemt op hoe het komt dat `we' dat niet wisten – omdat veel journalisten zich zand in de ogen laten strooien.

Over een jaar of wat zal niemand kunnen zeggen dat `we dat niet wisten', als het gaat om weer een bericht uit de jaren van de Argentijnse terreur (1976-1983). Met een elan alsof de geschiedenis van de `vuile oorlog' nog nooit verteld is, worden verhalen over de lezers uitgestort – nu weer in Hervormd Nederland. Op zichzelf een goed verhaal over het `economische geweld van Videla en Zorreguieta', maar er staat werkelijk geen letter nieuws in. Net zomin als Theo van Boven, destijds werkzaam bij de VN en geharnast tegenstander van de junta, iets toevoegt aan wat een beetje lezer al weet over de Argentijnse jaren '76-'83. Bij een eventueel huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima overweegt Van Boven zijn lintje in te leveren, zegt hij. Daarentegen kan voor de Dichter des Vaderlands, Gerrit Komrij, een huwelijk niet snel genoeg plaatsvinden. Zijn gedicht op `het paar' is klaar: ,,Daarom vind ik dat ze nu maar verdomd snel moeten trouwen. Ik zit te popelen.''

Het lijkt niet overdreven te denken dat de PvdA-top bepaald niet staat te popelen om (delen van) de achterban te ontmoeten tijdens het partijcongres dat morgen begint. Moties over de mogelijke schoonvader van de kroonprins, de Zalmnorm en vragen over de toekomstplannen van Kok. Echter, congressen kopen geen straaljagers, kunnen geen kabinetsbeleid afdwingen en staan bij welk huwelijk dan ook buitenspel. Als PvdA-fractieleider Melkert het congres dat nu eens met een donderende speech aan het verstand zou kunnen brengen! En Jude Kehla zou niet eerder aan een debat over immigratie en integratie mogen deelnemen dan nadat hij enige kloeke werken over de Gestapo heeft gelezen èn begrepen. Van beide zal het niet komen.

    • Anna Visser