`God' wordt `HEER'

In de nieuwe Nederlandse bijbelvertaling zal de naam van God met de uitdrukking `HEER' (in klein kapitaal) worden weergegeven. Dit hebben het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting, de initiatiefnemers van de nieuwe vertaling, vanmiddag bekend gemaakt, op het moment dat zij voor ongeveer de helft is voltooid.

Aan het besluit zijn langdurige discussies voorafgegaan. Tegen de aanduiding van God als Heer in de eerste proeven van de nieuwe vertaling waren veel bezwaren gerezen. Enerzijds zou die aanduiding te exclusief mannelijk zijn, anderzijds meenden velen dat de letters `JHWH' geschikter zijn om de joodse en christelijke God aan te duiden. Weer anderen vonden dat het traditionele `Heere' uit de Statenvertaling gehandhaafd zou moeten worden.

In plaats van heer waren voor de weergave van de Godsnaam meer dan honderd alternatieven ingediend waarbij vooral aanduidingen als de `Aanwezige', de `Eeuwige' en de `Levende' veel bijval kregen. Volgens de besturen van het bijbelgenootschap en van de bijbelstichting was over de diverse mogelijkheden geen overeenstemming te vinden. Daarom concluderen ze dat toch aan het omstreden `HEER' moeten worden vastgehouden. Vooral ook omdat die aanduiding het meest overeen zou komen met de vertaaleisen van `traditiegetrouw' en `doeltaalgericht' voor een nieuwe bijbeluitgave.