GBL: Groupe Bertelsmann Lambert

Albert Frère, de Belgische financier, gaat met z'n tijd mee. Zijn besluit om de Groupe Bruxelles Lambert (GBL) te laten fuseren met haar dochteronderneming Electrafina betekent een nieuwe stap in de ontmanteling van de ingewikkelde structuur van deelbelangen over en weer die Europese bedrijven erop nahouden. Omdat beide bedrijven ongeveer evenveel waard zijn en hun aandelenkoersen vergelijkbare kortingen ten opzichte van de intrinsieke waarde kennen, zijn de voorwaarden waaronder de fusie zal plaatsvinden – Electrafina hoeft voor de GBL-aandelen geen extra premie te betalen – redelijk. Toch is deze fusie niet voldoende om de onderwaardering die GBL als conglomeraat op de beurs heeft gekregen, weg te werken. Frère moet zich bezinnen op krachtiger maatregelen om niet alleen de minderheidsaandeelhouders, maar ook zijn eigen familie van de deal te laten profiteren.

Na de fusie zal meer dan de helft van de waarde van GBL bestaan uit haar belang van 25 procent in mediaconcern Bertelsmann, dat door deskundigen op rond de zes miljard euro wordt geschat. Nog eens 40 procent van GBL bestaat uit minderheidsdeelnemingen in TotalFinaElf en Suez-Lyonnaise. Deze belangen kunnen Frère bestuursfuncties opleveren, maar ze zorgen ook voor een onevenwichtig opgebouwde portefeuille die niet optimaal zal renderen. Frère is nu dik in de zeventig en zijn kinderen delen zijn zakelijke ambities niet. Zij zouden er wel eens meer belangstelling voor kunnen hebben dat de onderwaardering ter waarde van 5 miljard euro ten opzichte van de intrinsieke waarde wordt gereduceerd.

Dit doel zou bereikt kunnen worden door GBL met Pargesa, de Zwitserse holding die GBL controleert, te laten fuseren. Maar daardoor zou Frère zijn greep op GBL kwijtraken, die op dit moment slechts door een minimale meerderheid van de stemmen in de aandeelhoudersvergadering (50,1 procent) geschraagd wordt. Een alternatief zou zijn om GBL's belangen in TotalFinaElf en Suez-Lyonnaise te verkopen, samen met haar kleinere belangen. De opbrengst daarvan zou door een speciaal dividend, of door een terugkoop van aandelen, aan de aandeelhouders ten goede kunnen komen. Hierdoor zou GBL zich puur op Bertelsmann kunnen concentreren. Omdat de Duitse mediagigant de komende jaren nog geen beursnotering zal krijgen, kan GBL de aandacht trekken van beleggers die in Bertelsmann geïnteresseerd zijn, wat een gunstig effect heeft op de GBL-aandelen. Op deze manier spreidt Frère zijn belangen, terwijl hij de controle over GBL behoudt. Hij zou zelfs zijn positie in het bestuur van Bertelsmann behouden. Dat moet genoeg zijn om hem op zijn oude dag bezig te houden.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar zie: www.breakingviews.com.

Vertaling: Menno Grootveld

    • Edward Chancellor