`Brouwers pleegde plagiaat'

De eerste roman van de Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers, Joris Ockeloen en het wachten, was het resultaat van plagiaat. Dat blijkt uit documenten uit de privé-collectie van de Vlaamse uitgever Angèle Manteau (90).

Uit de documenten blijkt dat inhoud, structuur en de plaats van handeling van het in 1967 verschenen boek van Brouwers dezelfde zijn als die van een ongepubliceerd manuscript van de Vlaamse schrijver Dirk de Witte. De Witte had zijn manuscript gestuurd aan Manteau, waar het werd geweigerd. Brouwers, destijds redacteur bij Manteau, stuurde hem het manuscript ter verbetering terug. Het herschreven manuscript werd opnieuw geweigerd, omdat intussen Joris Ockeloen en het wachten was gepubliceerd en dat leek te veel op het manuscript van De Witte. Waar het manuscript van De Witte is, is onbekend.

Julien Weverbergh, in de jaren zeventig Brouwers' redacteur bij uitgeverij Manteau, schreef destijds al aan Angèle Manteau dat Brouwers plagiaat had gepleegd. Ook deze brief is onderdeel van de privé-collectie, vandaag openbaar gemaakt in de catalogus van antiquariaat Aioloz in Leiden, dat de collectie van Manteau veilt.

Jeroen Brouwers ontkent het plagiaat en zal de betreffende documenten niet kopen. ,,Het is verleden tijd'', zei hij vanmorgen desgevraagd.

GIFKASTJE: pagina 10

    • Kester Freriks