Borst: waarschuwing op shag mag later

De shagindustrie hoeft van minister Borst (Volksgezondheid) niet al op 1 juli het teer- en nicotinegehalte op het pakje te vermelden. De minister gaat met de bedrijven praten over het tijdstip waarop dit wel kan, maar volgens haar moet het nog wel dit jaar gebeuren.

Dit schrijft Borst de Tweede Kamer in reactie op protesten van de industrie tegen het besluit van het kabinet om, net zoals nu al bij sigaretten gebeurt, vanaf 1 juli op een pakje shag aan te geven hoeveel teer en nicotine er gemiddeld in een `shagje' zit. In brieven aan de Kamer schreef de industrie `overvallen' te zijn door de maatregel en bovendien 1 juli niet te kunnen halen. Volgens de minister wordt er echter al elf jaar met de bedrijven over gesproken en is er ook intensief overleg met de industrie geweest over de maatregel.

Omdat de Tweede Kamer na de protesten van de industrie besloot de algemene maatregel van bestuur niet stilzwijgend goed te keuren, en deze dus nog niet van kracht is, wordt de termijn van 1 juli moeilijk haalbaar, aldus Borst.

Borst is de tabaksindustrie terwille omtrent de manier waarop de waarschuwing dat roken de gezondheid kan beïnvloeden moet worden afgedrukt. Zij wilde meer ruimte op de verpakking voor deze tekst, die bovendien werd aangescherpt. Maar nu er in de EU bijna overeenstemming is over een nieuwe richtlijn wil Borst wachten, zodat de verpakking maar één keer hoeft te worden aangepast.