Beer grijpt en drukt de beurs omlaag

Verkoop de huid niet voordat de beer geschoten is. Een handelaar die dat wel deed, stond in Engeland bekend als een bearskin jobber. Vooruitlopen op economische ontwikkelingen, doen beurzen. Beleggers die aandelen verkopen anticiperen op slecht nieuws. Doen ze dat massaal, dan daalt de beursindex en is de bear market geboren. De beer grijpt zijn tegenstander met zijn armen en drukt die naar beneden.

Een ondubbelzinnige definitie van de bear market bestaat er niet. De Amerikaanse econoom Robert Sobel houdt het eenvoudigweg op een bepaalde periode waarin de beursindex blijft dalen. Anderen zijn preciezer en houden het op een daling van ten minste 15 of zelfs 20 procent gedurende meer dan een paar dagen. Zeker is dat de bull market de pendant van de bear market is. De stier probeert zijn tegenstander te rammen en met zijn hoorns op te lichten: de index stijgt.

Vanaf de tijd van Shakespeare tot aan het eind van de zeventiende eeuw laten kaarten van de rechteroever van de Thames – tegenover de City van Londen – duidelijk `beetringen' van beren en stieren zien. Misschien dat het karakteristieke gedrag van de beer en de stier op de verbeeldingskracht van de handelaren in de City werkte en zo hun slang verrijkte, schreef eens The Sunday Times. Charles Dow (van de Dow Jones index) gebruikte in elk geval de termen honderd jaar geleden al.