Beeldenstorm 3

De beeldenstorm in Afghanistan is niet typerend is voor de islam. Andere godsdiensten hebben zich er ook schuldig aan gemaakt en het verschijnsel beperkt zich ook niet tot godsdienstige regimes.

Het Rode Khmer-bewind in Cambodja bijvoorbeeld maakte op grote schaal Boeddhistische tempels met de grond gelijk. Het zelfde goldt voor de Rode Gardisten tijdens de Chinese culturele revolutie die zich niet alleen tegen de bureaucratie van de partij richtte, maar ook tegen het Confuciaanse erfgoed. Talloze tempels en bedevaartplaatsen werden hiervan het slachtoffer.

Het bewind van Stalin blies in Rusland op grote schaal kerken op of verbouwde ze tot stallen, kantoren en fabrieken. De iconen werden aanvankelijk aan stukken gehakt en verbrand, totdat het tot de communisten doordrong dat deze kunstschatten in het Westen voor goed geld van de hand konden worden gedaan. De Duitse inval in 1941 maakte hieraan voorlopig een einde.

Een van de grootste cultuurmoorden uit de geschiedenis vond plaats na de verovering van Mexico door de Spanjaarden.Azteekse tempels werden met de grond gelijk gemaakt en door kerken vervangen.

Handschriften waarin de inheemse godsdienst, wetenschap en geschiedenis waren opgetekend, werden met honderden tegelijk aan het vuur prijsgegeven. Vergeleken hiermee heeft de islam zich vaak verdraagzaam getoond jegens overblijfselen van oudere godsdiensten.

Fanatici zijn er zeker geweest (zoals de Groot-Mogol Aurang-Zeb, die in India een islamiseringscampagne ontketende), maar zij zijn uitzonderingen. Wat de Talibaan doen is dan ook niet typisch islamitisch en zelfs niet typisch religieus.

Het is de typische onverdraagzaamheid die gelovigen – religieus en niet religieus – vertonen wanneer ze tezeer van hun eigen gelijk overtuigd zijn.

    • Evert Peet