Beeldenstorm 2

Het is buitengewoon triest dat de beeldenstorm in Afghanistan meer reactie oproept dan de rapporten van Amnesty International over het barbaarse Talibaan-regime. In de berichtgeving over de Talibaanse beeldenstorm vind je nauwelijks iets terug over de manier waarop de Talibaan met de bewoners van hun land omgaat.

De beeldenstorm hoeft niet in een historisch perspectief geplaatst te worden, enerzijds omdat bijvoorbeeld een vergelijking met de afrekening van een volk met een misdadig regime als dat van Stalin in geen verband staat met de door de Talibaan verordonneerde beeldenvernietiging, anderzijds omdat je uit het feit dat het eerder gebeurd is geen rechtvaardigingsgrond noch een geldige verklaring kunt vinden voor de nieuwe beeldenstorm.

    • Wim van Gelder