Bedrijfsleven doet meer onderzoek

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 1999 9,2 miljard gulden uitgegevan aan eigen onderzoek en ontwikkeling, meldt het CBS, 12 procent meer dan het jaar daarvoor. Na een stagnatie in 1998, benaderen de kosten voor R&S als percentage van het bruto binnenlands product nu weer het gemiddelde binnen de Europese Unie. In vergelijking met andere OESO-landen loopt Nederland nog steeds ver achter.