Bedachtzaam, maar gedreven

Met zijn confrère Michail Wladimiroff verdedigde hij in 1995 Duško Tadic, de eerste verdachte die naar het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag werd gebracht. Vanaf 17 november staat mr. A.M.M. Orie aan de andere kant van de balie; gisteren is hij door de Algemene Vergadering van de VN voor vier jaar benoemd tot rechter bij het Joegoslavië-tribunaal. Het is de eerste keer dat een Nederlander rechter wordt bij het tribunaal.

Fons Orie heeft zijn ervaringen als advocaat bij het tribunaal optimaal gebruikt om rechter te worden. In de lobbycampagne, waarbij hij zelf een zeer actieve rol speelde, liet hij bijvoorbeeld een flyer maken om zich te introduceren bij de VN-leden. In de folder staan `actiefoto's' van advocaat Orie tegenover rechter Gabrielle Kirk McDonald en foto's van Orie aan het werk in Bosnië.

,,Hij is een zeer gedreven advocaat'', zegt zijn oud-collega Wladimiroff. ,,Ik zie hem nog bezig in Omarska (een concentratiekamp in Noordwest-Bosnië) voor de verdediging van Tadic. We hadden de eerste keer geen meetlint mee om afstanden te meten. Fons trok direct zijn schoen uit om zo lengtes te bepalen. Thuis werd dat keurig omgerekend in centimeters.''

Orie is een jurist die zich heeft gespecialiseerd in internationaal strafrecht. Door collega's wordt hij getypeerd als een bedachtzame, zeer analytische, gedreven jurist. ,,Bijna monomaan'', schertst Wladimiroff.

Orie (1947, Groningen) studeerde rechten in Leiden. Hij werd in 1971 wetenschappelijk medewerker straf- en procesrecht en waarnemend griffier bij de rechtbank in Den Haag. In 1980 trad hij toe tot het Haagse advocatenkantoor Wladimiroff en Spong. In 1997 werd Orie (getrouwd en vier kinderen) lid van de Hoge Raad.

Orie's cliënt Tadic kreeg vorig jaar twintig jaar cel, maar toen waren Wladimiroff en Orie al van de zaak gehaald. Begin 1997 ruilde Tadic zijn Nederlandse advocaten namelijk in voor Serviërs. Advocaten krijgen 110 dollar per uur. Dat is weinig voor Westerse, maar veel voor Servische advocaten. Verdachten kregen al snel door dat Servische advocaten er daarom heel wat voor over hebben om hun zaak te mogen verdedigen.