Windmolens en snelwegen

Het windmolenpark Bolsward is het favoriete Nederlandse ontwerp van minister van Economische Zaken Annemarie Jorritsma. Zij is een van de twaalf bewindslieden, projectontwikkelaars en andere machtigen in de Nederlandse ruimtelijke ordening die voor de expositie `Ontwerpen aan Nederland' werden gevraagd hun favoriete Nederlandse ontwerp op te geven. Foto's van deze bouwwerken, gemaakt door Bert Nienhuis, hangen vanaf vandaag in het Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

,,De wachters in de wind vervullen me met trots'', schrijft molenaarsdochter Jorritsma in haar toelichting. Rijksbouwmeester Jo Coenen koos het Raadhuis van zijn geboortestad Heerlen als favoriete Nederlandse ontwerp. ,,Het Raadhuis laat op overtuigende wijze zien dat traditie en vernieuwing niet altijd vijanden van elkaar hoeven zijn'', aldus Coenen over dit door J. Peutz ontworpen gebouw uit 1948. De door Ben van Berkel ontworpen Erasmusbrug in Rotterdam uit 1996 is de favoriet van staatssecretaris voor cultuur Rick van der Ploeg. ,,De keuze voor de Erasmusbrug kent voor mij vele motieven, die samengebald uitdrukking vormen voor de twee hoofddoelstellingen uit de architectuurnota `Ontwerpen aan Nederland', namelijk ontwerpen aan Nederland en architectuur voor iedereen'', aldus Van der Ploeg.

De keuze van staatssecretaris voor volkshuisvesting Johan Remkes viel op twee particuliere woonhuizen in de Vinex-wijk Ypenburg, omdat deze passen bij zijn beleid dat is gericht op `een grotere zeggenschap en keuzevrijheid van burgers bij het wonen'. Jan Pronk, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, koos daarentegen voor het kolossale Piraeus-woongebouw op het KNSM-eiland in Amsterdam. Dit invloedrijke gebouw van de Duitse architect Hans Kollhoff uit 1994 kent weliswaar een grote variëteit aan woningtypes, maar de invloed van bewoners hierop was nihil.

Andere opmerkelijke keuzes zijn het einde van de A-4-snelweg (Elco Brinkman, voorzitter Algemeen Verbond Bouwbedrijf AVBB) en de Noordwaard Biesbosch (Geke Faber, staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij).