Taxi's en politiek

DE TAXICRISIS in Amsterdam heeft de hoofdstedelijke politiek bereikt. De gemeenteraad behandelt vandaag het akkoord dat wethouder Köhler (GroenLinks) en voormalig monopolist Taxi Centrale Amsterdam (TCA) onlangs onder de bemiddelende druk van het Gerechtshof hebben gesloten. Deze overeenkomst was een compromis. Na een jaar, waarin TCA weinig middelen onbenut liet om haar nieuwe concurrenten op straat het leven zuur te maken en de gemeente alle bemiddelingspogingen zag stranden, werd het tijd de `taxi-oorlog' in beheersbare banen te leiden. TCA moet nu daarom een paar veren laten, maar van een volledig vrije markt zal pas op termijn sprake zijn.

Of deze afspraken zich laten verzoenen met de wet wordt nog uitgezocht. Hetzelfde geldt voor de vraag of Amsterdam mede schuldig is aan de oorlog en aansprakelijk kan worden gesteld voor de inkomstenderving van de concurrenten. In de raad gaat het inmiddels om een andere kwestie. Köhler heeft het akkoord met TCA gesloten op de dag dat de drie belangrijkste bestuursleden door de politie van hun bed werden gelicht op verdenking van onder meer fraude. Volgens Köhler veranderden deze arrestaties niets aan zijn positie, omdat hij immers geen vrede sloot met drie individuele burgers, maar met een rechtspersoon. Bovendien werd hij gedekt door de `regenboogcoalitie' (PvdA, VVD, GroenLinks en D66) die Amsterdam sinds 1998 bestuurt. De VVD-fractie kritiseerde Köhler niettemin en nam daarbij woorden als ,,schandalig'' en ,,bezopen'' in de mond. Waarop de fractie van GroenLinks zich gekwetst toonde en van de collegepartner eiste deze kwalificaties terug te nemen. Toen de VVD dat weigerde, stevende GroenLinks af op een breuk omdat op deze manier ,,de stad niet valt te besturen''. Gisteravond hebben de fractievoorzitters van VVD en GroenLinks, daartoe aangezet door de PvdA, een ,,goed gesprek'' gehad dat beide parijen optimistisch stemde over de afloop van het raadsdebat.

HET CONFLICT illustreert dat in Amsterdam politiek vernuft ontbreekt. De VVD is soms verbaal lomp en moet vervolgens terugtrekkende bewegingen maken. GroenLinks heeft lange tenen en wordt ook nog eens zwak geleid. De PvdA laveert daar omzichtig tussendoor. De sociaal-democraten hebben op zichzelf geen ongelijk. Zij zijn, na jarenlang te hebben geloofd in duidelijke programakkoorden, de architecten van het afspiegelingscollege en hebben daarom wat te verliezen. Een crisis is bovendien nooit goed voor de bestuurlijke stabiliteit. Ook in Amsterdam is dat een waarheid als een koe.

Maar als GroenLinks en VVD vandaag, conform het voorgesprek gisteravond, in de plenaire gemeenteraad de rijen weer sluiten, is er van politieke eensgezindheid nog geen sprake. De VVD loert al langer op Köhler en zal dat blijven doen: niet alleen wegens zijn rol in de taxi-oorlog maar ook om zijn optreden op andere beleidsterreinen, zoals de aanbesteding van de nieuwe metrolijn en de behandeling van de sociale dienst. Door de VVD op quasi-mannelijke manier op de knieën te dwingen, heeft GroenLinks zelf een tijdbom onder het college gelegd.

De hoofdstedelijke regenboogcoalitie heeft haar beste tijd nooit gehad en zal die ook in haar laatste jaar niet meer krijgen.