Shell akkoord met eco-tax

Shell gaat onder voorwaarden akkoord met de invoering van een ecotax voor grote, energie-intensieve bedrijven. Volgens staatssecretaris Bos (Financiën), die groot voorstander is van de invoering van een dergelijke energieheffing, is hiermee sprake van een doorbraak. Het bedrijfsleven heeft zich tot dusver verzet tegen een ecotax omdat het de internationale concurrentiepositie zou aantasten. Th. Keijzer, hoofd Shell Tax Policy, zegt in het Financieele Dagblad van vandaag dat Shell de ecotax een goede zaak vindt mits het geld wordt teruggesluisd in de vorm van subsidies voor milieumaatregelen.

Gerectificeerd

Eco-tax

In het bericht Shell akkoord met eco-tax (in de krant van woensdag 14 maart, pagina 19) wordt gesteld dat Shell onder voorwaarden akkoord zou zijn met de invoering van een energieheffing voor grootgebruikers. Volgens het bedrijf is uit een vraaggesprek met een Shell-medewerker de verkeerde conclusie getrokken. Shell laat weten hier ,,onverkort' tegen te zijn omdat dit in Europees verband concurrentievervalsend is.