Peper: te veel vragen KPMG

Toenmalig minister A. Peper (Binnenlandse Zaken) zag geen kans volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek naar zijn declaraties als burgemeester van Rotterdam.

Dit zei Peper gisteren tijdens een zitting van de Raad van Tucht voor Registeraccountants. De Raad behandelt een klacht van Peper tegen de forensische accountants van KPMG die medewerking verleenden aan het declaratieonderzoek door de Rotterdamse gemeenteraad. ,,Als ik alle vragen tot in detail had willen beantwoorden, zou ik mijn baan hebben moeten opzeggen en een kantoor op het Rotterdamse stadhuis moeten betrekken'', zei Peper gisteren. In plaats daarvan had hij de accountants van KPMG doorverwezen naar de vindplaatsen en naar de mensen die alle details kenden, erop vertrouwend dat de onderzoekers zelf de gegevens konden vinden.

De Raad van Tucht moet na een klacht van Peper bepalen of het KPMG-onderzoek voor de Rotterdamse raad volgens de regels van de accountancy is uitgevoerd. Peper claimt dat KPMG onvoldoende moeite heeft gedaan om gegevens te vinden die hem ontlasten. KPMG stelt dat binnen de gestelde opdracht al het mogelijke is onderzocht om de relevante gegevens over de oud-burgemeester te verzamelen. Gisteren kwam de Raad voor de derde maal bijeen om de zaak van Peper te behandelen. De Raad doet 8 mei uitspraak, zo zei voorzitter J. Willems gisteren.

Peper trad vorig jaar maart af, vlak voordat de KPMG-rapportage over zijn declaraties als onderdeel van een rapport van de raad werd gepubliceerd. Hij had op dat moment inzage gehad in concept-conclusies van de accountants. Zij concludeerden dat van een groot aantal buitenlandse reizen van Peper de `functionaliteit' niet vastgesteld kon worden. Een strafrechtelijk onderzoek tegen Peper eindigde in december echter in een onvoorwaardelijk sepot.

De KPMG-accountants zeiden gisteren dat de beperkingen van hun onderzoekshandelingen ook werden ingegeven omdat geen sprake was van `fraudeonderzoek'. ,,Uitgangspunt was om de rechtmatigheid van de uitgaven vast te stellen'', aldus de KPMG-accountants. Ook verwierpen zij de stelling van Peper dat er ,,verdachtmakingen'' in het eindrapport staan. Volgens de KPMG-accountants ging het om ,,feitelijke constateringen''.