`Fileplannen gevaarlijk voor privacy'

Het voorstel van minister Netelenbos om files te bestrijden kan een ,,een onevenredige inbreuk op de privacy van weggebruikers'' betekenen.

Dat schrijft de Registratiekamer vandaag aan minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat. In een ongevraagd advies over haar wetsvoorstel mobiliteit en bereikbaarheid zegt voorzitter P. Hustinx van de Registratiekamer dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in deze wet onvoldoende is gewaarborgd. Hij betreurt het dat de minister op dit punt niet zelf een reactie heeft gevraagd.

De wet, die zaken regelt als tol- en kilometerheffing, spitstarieven en betaalstroken, is nu in behandeling bij de Tweede Kamer. Ten onrechte zijn geen bepalingen ter bescherming van de privacy opgenomen, stelt de Registratiekamer.

Het onafhankelijke instituut voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is ongerust dat de grote hoeveelheid gegevens die voor dergelijke heffingen worden verzameld, ook voor andere doeleinden zullen worden gebruikt.

De Registratiekamer gaat afzonderlijk in op de kilometerheffing waar de minister sinds kort de voorkeur aan lijkt te geven. Onlangs schakelde ze de ondernemer en deeltijd-hoogleraar R. Pieper in om de technische mogelijkheden daarvoor in kaart te brengen. Die moet volgens Hustinx ook onderzoeken met welke (inbouw)apparatuur de anonimiteit van de automobilist het best gewaarborgd is.

,,Het meest voor de hand liggende alternatief voor de kilometerheffing is het verhogen van de brandstofaccijns'', houdt de voorzitter van de Registratiekamer de minister voor. Het voordeel hiervan is dat er geen uitgebreide verzameling van persoonlijke gegevens nodig is.

Bij een systeem van kilometerheffing zal vrijwel zeker sprake zijn van een (elektronisch) volgsysteem met behulp van satellieten.

Ter bescherming van de weggebruiker stelt Hustinx voor om daartoe apparaatjes in voertuigen in te bouwen die geen persoonsgegeven vastleggen, zoals een zwarte doos die per maand het totaal aantal gereden kilometers registreert. Of een pre-paid dan wel chipkaart waarvan het saldo na iedere betaling vermindert.