CAO-overleg in bouw hervat

De onderhandelingen in de bouw zijn hervat. Als er vandaag geen akkoord wordt bereikt, zullen de bonden morgenochtend een ultimatum stellen aan de werkgevers en stakingen aankondigen. Op dit moment zijn in diverse bedrijven al werkonderbrekingen gaande.

Werkgevers en bonden ,,hopen er vandaag uit te komen''. Gisteren zijn werkgevers en bonden in de bouw weer om tafel gegaan, gisteravond werden de onderhandelingen geschorst en vanmiddag weer voortgezet. De bonden houden vast aan een looneis van in totaal 6 procent. De algemene looneis bedraagt 3,5 procent, de overige 2,5 procent is bedoeld voor ,,sectorspecifieke beloningen'', zoals het structureel maken van een jaarlijkse bonus en achterstallige prijscompensatie. Omdat de FNV Vakcentrale prijscompensatie niet verdisconteert in de looneis, zal de centrale de stakingskas niet openzetten als de bonden dáármee hun extra looneisen verdedigen.

Op drie punten hebben werkgevers en werknemers al overeenstemming bereikt: de algemeen verbindendverklaring van bouw-CAO's (voor de uitzendbranche), medezeggenschap en modernisering van arbeidstijden. Alleen de lonen zijn nog een punt van geschil. De werkgevers hebben steeds 4 procent loonsverhoging geboden plus een incidentele bonus. Ze zijn nu bereid de incidentele bonus van 1,1 procent structureel te maken, zij het gevarieerd. Zowel de inflatie als de economische ontwikkeling van de bedrijfstak wordt erin meegenomen. Daarmee zou de bouw voor het eerst een vorm van winstdeling kennen. Ingewijden verwachten dat het niet tot stakingen komt.