Bush: reductie CO2 niet verplicht

De Amerikaanse president George Bush zal energiebedrijven niet dwingen de uitstoot van kooldioxide te verminderen. Volgens de president zou zo'n gedwongen reductie te veel geld kosten, omdat energiebedrijven massaal zouden overstappen van kolen- naar gasgestookte centrales.

Met een verwijzing naar de energietekorten in Californië en dreigende tekorten in andere staten wil Bush ,,voorzichtig zijn met maatregelen die negatief uitpakken voor de consument''. In een brief aan vier Republikeinse senatoren wijst Bush, die onder zware druk staat van conservatieve Republikeinen en het bedrijfsleven, op de ,,incomplete wetenschappelijke kennis over de oorzaken van en de oplossingen voor het broeikaseffect en het gebrek aan beschikbare technologie om kooldioxide te verwijderen en op te slaan''.

Bush beloofde tijdens de verkiezingscampagne dat hij zich zou inzetten voor het terugdringen van ,,de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofdioxiode, kwik en kooldioxiode'' en zei dat de centrales die uitstoot ,,binnen een redelijke termijn moeten reduceren''. De plannen van zijn tegenstander Al Gore, die had gepleit voor een vrijwillige deelname van energiecentrales, noemde hij destijds ,,vrijblijvend''.

Tien dagen geleden zei de leider van het Environmental Protection Agency (EPA), Christine Todd Whitman, in de praktijk de Amerikaanse minister van Milieu, nog dat de president zich aan zijn verkiezingsbeloftes zou houden.

Democraat Henry Waxman zei dat het ,,adembenemende verraad'' van Bush niets te maken heeft met energieprijzen, maar met het feit dat ,,de milieupolitiek van de president wordt gedicteerd door belangengroepen''.

Volgens de Republikeinse senator Larry Craig noemde de president destijds kooldioxide ten onrechte een vervuilende stof. ,,Een poging om de CO2-uitstoot te reguleren zal het land in een permanente energiecrisis storten'', aldus Craig.

Analyse: pagina 5