Boskalis floreert als baggeraar

Baggeraar Boskalis heeft vorig jaar volop geprofiteerd van de groeiende markt voor baggerdiensten en `natte' infrastructurele werken. De winst en omzet van het bedrijf vertoonden een gezonde groei.

De wereldwijde vraag naar havenuitbreidingen, verdieping van toegangskanalen en aanleg van kust- en oeverwerken leidde vorig jaar tot een stijging van de orderportefeuille van het bedrijf met 48 procent naar 1,2 miljard euro (2,6 miljard gulden). De nettowinst steeg met 17 procent naar 67,2 miljoen euro (148 miljoen gulden), de omzet kwam uit op 960 miljoen euro (2,11 miljard gulden). Bestuursvoorzitter R. van Gelder voorziet voor dit jaar een omzetstijging voor Boskalis tot boven de miljard euro en een stijgende winst van het bedrijf met 10 procent. ,,Wij hebben een unieke marktpositie, een veelzijdige vloot en de meeste expertise'', zegt Van Gelder in een toelichting.

In Singapore is Boskalis de komende vier jaar betrokken bij een grootschalig project om land uit zee te winnen. Het leverde het Papendrechtse bedrijf met 450 miljoen euro de grootste order uit zijn geschiedenis op. Baggeren en de aanleg van natte infrastructuur is volgens Van Gelder zowel een kapitaalintensieve als internationale activiteit. Doordat Boskalis over de hele wereld actief is moet het beschikbare materiaal derhalve zo efficiënt mogelijk worden ingezet. ,,Het is soms moeilijk alle honken bezet te houden'', zegt Van Gelder daarover.

Dat laatste is ook van belang met het oog op een aantal infrastructurele werken die voor de toekomst op stapel staan. Niet alleen in Le Havre en het Midden-Oosten bestaan plannen voor uitbreiding van kust en oeverwerken, ook in eigen land zijn er plannen voor grote projecten zoals de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Van Gelder is er niet eens rouwig om dat de uitvoering van dit project door allerlei omstandigheden tot nu toe regelmatig is uitgesteld. ,,U weet hoe dat gaat: als het besluit eenmaal is genomen, moet die vlakte er ook meteen liggen. Maar voor ons is het niet zo eenvoudig gezien de huidige projecten om vandaag op morgen aan zo'n groot project te beginnen.''

Om die reden streeft Boskalis naar schaalvergroting, via allianties maar ook via een mogelijke fusie. In het Midden-Oosten heeft Boskalis recent een belang genomen van 30 procent in de maritieme aannemer Archirodon. ,,Zij zijn goed in het werken met veel handjes, wij in het werken met geavanceerde equipment. Dat is een goede alliantie voor ons.''

Boskalis blijft streven naar verdere uitbreiding. ,,Iedereen praat met iedereen in deze branche'', zegt Van Gelder, die vorig jaar een fusie van Boskalis zag stranden met bouwer Hollandsche Beton Groep, dat in bezit is van een interessante baggervloot. ,, HBG is op dit moment voor ons een gesloten boek. Maar er zijn meer bouwers met een interessante baggervloot'', aldus de Boskalis-topman.