Van Aartsen optimistisch over Belgrado

Als een van de laatste van de Europese ministers maakte minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) gisteren zijn opwachting bij de nieuwe Joegoslavische regering in Belgrado, die na de omwenteling van vorige herfst in het zadel kwam.

Dat Van Aartsen (en dat geldt ook voor de Joegoslaven) geen haast had, was begrijpelijk. Als enige minister van de Europese Unie had hij immers vorige herfst de toenmalige presidentskandidaat Kostunica openlijk aangeraden in te gaan op de suggestie van president Milosevic om mee te doen aan een tweede verkiezingsronde. Dit hoewel Kostunica de eerste ronde duidelijk had gewonnen. Gelukkig voor Van Aartsen kwamen de gebeurtenissen in een stroomversnelling en moest Milosevic enkele dagen later al opstappen voor Kostunica. Diezelfde Kostunica had gisteren een korte ontmoeting met Van Aartsen in het federale paleis in Belgrado.

Was Van Aartsens ongelukkige suggestie van toen nog ter sprake gekomen? ,,Nee, daar is geen enkele verwijzing naar geweest'', aldus de minister naderhand. Half schertsend zei hij nog: ,,Ik was het zelf ook al weer vergeten.''

Het voornaamste gespreksonderwerp bij Van Aartsens talrijke maar vluchtige ontmoetingen met Joegoslavische en Servische hoogwaardigheidsbekleders was intussen de mogelijke uitlevering van de gevallen Milosevic. Van Aartsen hield de Joegoslaven voor dat zij, nu ze weer een volwaardig lid van de Verenigde Naties waren geworden, eigenlijk verplicht waren te voldoen aan de eisen van het door de VN in het leven geroepen Joegoslavië-tribunaal.

De uitlevering van Milosevic aan het tribunaal blijft een zeer gevoelig punt in Belgrado, al tonen de autoriteiten zich de laatste weken iets toeschietelijker. Dit laatste heeft volgens velen te maken met een dreigement van de zijde van het Amerikaanse Congres om geen economische steun te geven, als Joegoslavië niet meewerkt aan de uitlevering.

Harde toezeggingen kreeg Van Aartsen wat Milosevic betreft echter niet. Kostunica wilde de Nederlandse minister niet veel meer zeggen dan dat hij ,,hoopte op voortgang'' in de samenwerking met het Haagse tribunaal. Van Aartsen sprak ook met zijn Joegoslavische collega Svilanovic. Ook deze had echter weinig meer te bieden.

Alleen minister van Justitie Grubac had een prettige mededeling: hij gaat waarschijnlijk volgende week naar Den Haag voor overleg met Carla del Ponte, de aanklaagster van het tribunaal. ,,Ik ben optimistisch'', aldus een tevreden Van Aartsen. ,,De regering hier is in elk geval duidelijk doordrongen van wat de buitenwereld van haar verlangt.''

    • Floris van Straaten