Spoeddebat over slordig gedrag van slachterijen

Het Europees Parlement houdt volgende week een spoeddebat met Eurocommissaris Byrne (Consumentenzaken) over de gebrekkige naleving van Europese regels in Nederlandse slachterijen. Aanleiding is de mededeling van minister Brinkhorst (Landbouw) dat de helft van de Nederlandse slachterijen zich tot nu toe niet houdt aan de voorschriften ter voorkoming van de verspreiding van de gekkekoeienziekte (BSE).

In 25 Nederlandse slachterijen is vastgesteld dat risicomateriaal als het ruggenmerg niet volgens de regels is verwijderd. De voorschriften voor het slachten van runderen zijn sinds oktober vorig jaar van kracht in de hele Europese Unie. De consumptie van vlees van runderen met BSE kan leiden tot de voor mensen dodelijke hersenziekte van Creutzfeldt-Jakob.

De Britse conservatief Caroline Jackson, voorzitster van de commissie Milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid van het EP, wil van Byrne horen hoe de situatie in slachterijen in andere Europese landen is. Bovendien willen de Europarlementariërs weten hoe het kan dat alleen Groot-Brittannië tot nu toe bij de invoer van vlees uit Nederland risicomateriaal in rundvlees heeft aangetroffen. Dit vlees was afkomstig uit één Nederlandse slachterij, die inmiddels op last van minister Brinkhorst is gesloten.

Veel Europarlementariërs vinden dat de in het Ierse Dublin gevestigde Europese veterinaire dienst ongevraagd in EU-lidstaten inspecties moet kunnen uitvoeren. Tot nu toe kan deze dienst alleen een controle doen wanneer de regering van een EU-lidstaat daarvoor toestemming geeft. Volgens Jackson moet eventueel voor rundvlees de Europese interne markt worden teruggedraaid, als de controle niet wordt verbeterd.

Ook in Nederland is geschrokken gereageerd op de vondst van verboden BSE-gevoelig materiaal bij de 25 slachterijen. PvdA, VVD en GroenLinks vinden dat behalve de slachters ook de controlerende diensten zijn tekortgeschoten. Kamerlid Waalkens (PvdA) wil Brinkhorst opheldering vragen. Landbouworganisatie LTO is woedend en vraagt harder optreden van Brinkhorst. De minister heeft aangekondigd dat slachterijen die twee keer op een overtreding worden betrapt, worden gesloten.