Proefschrift moet eerder klaar zijn

Promovendi die langer dan vier jaar over hun proefschrift doen, krijgen sinds 1 januari geen uitkering meer. Dit is het gevolg van regels die al eerder aangekondigd waren, maar niet strikt werden toegepast. Vanaf het begin van dit jaar vallen promovendi na vier jaar onderzoek niet meer onder de wachtgeldregeleing, maar onder de werkloosheidswet. Zij krijgen nu geen uitkering meer als ze hun proefschrift nog moeten voltooien en niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.