Oprichting Kliq kost staat 380 mln

De privatisering van het deel van Arbeidsvoorziening dat WW'ers en WAO'ers aan het werk moet helpen, gaat de overheid bijna vierhonderd miljoen gulden kosten.

Dat schrijft minister Vermeend (Sociale Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer over de oprichting van het reïntegratiebedrijf Kliq. Per 1 april wordt dit bedrijf zelfstandig. Met 2300 werknemers, zevenhonderd minder dan het huidige reïntegratiedeel van Arbeidsvoorziening (de landelijke organisatie van arbeidsbureau's), verwacht Vermeend dat Kliq zich de komende jaren een goede positie kan verwerven op de inmiddels geprivatiseerde reïntegratiemarkt. Voor de totstandkoming van deze markt werd in het najaar van 2000 al een eerste veiling van 62.000 zogenoemde reïntegratietrajecten gehouden. Kliq kreeg daarvan 17 procent toegewezen. Arbeidsvoorziening had in het verleden evenwel een bijna-monopolie. Voor de 700 overtollige mensen wordt ander werk gezocht. Vermeend verwacht dat er geen gedwongen ontslagen nodig zullen zijn.

Om Kliq een gezonde start te geven krijgt het bedrijf in 2002 125 miljoen gulden en in 2003 65 miljoen gulden subsidie. Vanaf 2004 moet Kliq geheel op eigen kracht kunnen voortbestaan. De kosten die samenhangen met de overheveling van de reïntegratie-activiteiten van Arbeidsvoorziening naar Kliq zijn begroot op 105 miljoen gulden. Voor het sociaal plan is 15 miljoen beschikbaar en om de salarissen marktconform te maken wordt 70 miljoen uitgetrokken.

Daarmee komen de totale kosten van de privatisering op 380 miljoen gulden. Volgens minister Vermeend kan het bedrijf niet met deze kosten worden opgezadeld. Om Kliq alle kansen te geven wordt het `schoon' opgeleverd, aldus Vermeend. De staat krijgt alle aandelen van Kliq in bezit. Op termijn worden deze misschien verkocht.