Opinies voor beleggers

Vanaf vandaag publiceert E dagelijks columns van het Britse breaking views, de gerenommeerde leverancier van financiële commentaren uit Londen. Dinsdag tot en met vrijdag zijn twee compacte commentaren op het belangrijkste financiële nieuws in Europa te lezen op de beurspagina.

Breaking views is vorig jaar opgezet door Hugo Dixon, voormalig redacteur van de Britse Financial Times waar hij verantwoordelijk was voor de dagelijkse Lex column. Dixon en zijn redactie willen met hun columns inspelen op de groeiende behoefte aan duiding en commentaar bij het laatste financiële nieuws.

Dixon: ,,Onze opinies gaan uit van aandeelhouderswaarde. Bedrijven die waarde scheppen voor hun aandeelhouders worden geprezen; zij die waarde juist vernietigen kunnen rekenen op kritisch commentaar.''

De publicatie van de columns heeft een kleine aanpassing op de koerspagina tot gevolg. Dinsdag tot en met vrijdag zullen de indices van de Amsterdamse beurs en de buitenlandse beurzen niet langer in een aparte kolom staan, maar toegevoegd aan de koersen van de respectieve beurzen.