Meer rampen minder duur

Natuurlijke rampen hebben in het afgelopen jaar minder doden en minder geld gekost dan in 1999, zo meldt een onderzoek van het Duitse herverzekeringsbedrijf Münchener Re. Met 850 natuurlijke rampen (100 meer dan in 1999) vielen 10.000 doden in plaats van 70.000 het jaar daarvoor. De kosten bedroegen 30 miljard dollar (71 miljard gulden, minder dan een derde van de kosten in 1999. De daling komt doordat rampen minder vaak plaats vonden in drukbevolkte gebieden. Het bedrijf voorspelt een stijging van de rampenkosten in de komende jaren door de gevolgen van de klimaatverandering en de toename van de wereldbevolking.