Meer mannen zonder partner

Nederland telt steeds meer alleenstaanden, vooral mannen van dertig jaar en ouder. Tussen 1995 en 2000 is het aantal mannen en vrouwen zonder partner toegenomen met 14 procent. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft bekendgemaakt. Op 1 januari 2000 woonden in Nederland 1,8 miljoen alleenstaanden boven de dertig jaar. De groep mannen en vrouwen zonder vaste levensgezel vanaf veertig jaar groeide het sterkst. Een belangrijke oorzaak dat steeds meer samenwonenden hun relatie ontbinden.