EUTHANASIE

Kerken en andere organisaties hebben vandaag een petitie tegen de euthanasiewet aangeboden aan leden van de Eerste Kamer. Ze roepen de senatoren op het wetsvoorstel af te wijzen. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel 10 april. Onder meer de Rooms-Katholieke Kerk, de Samen-op-Wegkerken, de Nederlandse Patiëntenvereniging, de Evangelische Omroep, moslimorganisaties en het orthodox-joods kerkgenootschap hebben de petitie ondertekend. Zij vinden dat het wetsvoorstel ten onrechte de strafbaarstelling opheft van artsen die zich bij het toepassen van euthanasie aan de regels houden.