De belijdenis van Ericsson

Ericsson moet door de zure appel heenbijten. De winstwaarschuwing van het Zweedse bedrijf klinkt als een geloofsbelijdenis voor de hele mobiele telefoonindustrie. De markt kreunt onder het gewicht van overcapaciteit, te grote voorraden, een teruglopende vraag en verminderde subsidies van telecombedrijven. Nu de Amerikaanse economie inzakt en sommige Europese markten verzadigd raken, beteugelen deze bedrijven hun uitgaven aan mobiele infrastructuur. Toch blijven de producenten investeren in de volgende generatie mobiele telefoons (3G), in de hoop dat de verkopen binnen een paar jaar weer zullen toenemen.

Hoe moet het nu verder? Beleggers zullen hun risico willen spreiden. Het gaat om de vooruitzichten op de langere termijn. De mobiele telefoons zelf, die nog maar 10 procent van de waarde van het bedrijf vertegenwoordigen, zijn niet meer zo belangrijk voor Ericsson. De aandelenkoersen zullen in de toekomst bepaald worden door de onzekere vooruitzichten voor mobiele netwerken.

Het werkelijke belang van de afnemende vraag naar mobiele telefoons is niet meer dan symbolisch. Er wordt slechts door benadrukt hoe belangrijk 3G voor de verkopers van infrastructuur is. De grote vraag luidt hoe lang de telecombedrijven de eerste experimenten met 3G zullen blijven beperken tot dichtbevolkte gebieden. Alleen wanneer er sprake is van landelijke dekking zal er echte vraag zijn naar de nieuwe toestellen. Veel zal ervan afhangen hoe makkelijk telecombedrijven aan nieuw kapitaal kunnen komen. Dat is moeilijk te voorspellen.

Vooruitlopend op de onvermijdelijke daling van de geschatte waarde van het bedrijf, wordt Ericsson nu verhandeld op een niveau van 29 maal de verwachte inkomsten. Dat ligt dichtbij de gemiddelde waarde van het bedrijf in de twee jaar vóór de koersexplosie, die halverwege 1999 begon. Een daling van de geschatte waarde zal ongetwijfeld zijn weerslag hebben op de aandelenkoersen. Maar dan worden die aandelen wel weer interessant voor wie werkelijk gelooft in de lange termijn-mogelijkheden van 3G.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar zie: www.breakingviews.com

Vertaling: Menno Grootveld

    • Mike Monnelly