Brinkhorst wijst veeboeren terecht

Minister Brinkhorst (Landbouw) wil dat de ,,schaamte'' terugkeert in de veehouderij. Boeren produceren zó intensief dat er chronische problemen zijn met het dierenwelzijn, aldus Brinkhorst gisteren bij de opening van de afdeling Dier en Maatschappij op de Universiteit van Utrecht. Beter inzicht van consumenten in de productieomstandigheden in de landbouw moet daar verandering inbrengen, meent de minister.

Brinkhorst sloot zich aan bij dieractivist en oprichter van het comité Varkens In Nood J.J. Voskuil, die onlangs opmerkte dat bij boeren nog maar weinig te merken is van de schaamte die zij ,,in de jaren zestig'' nog hadden ,,voor een varken dat aan de ketting lag''. Voskuil kritiseerde toen ook het optreden van Brinkhorst, die zich te weinig aan dierenwelzijn gelegen zou laten liggen.

Brinkhorst zei gisteren dat het dierenwelzijnsbeleid tot nu toe ,,symptoombestrijding'' is geweest. ,,Een paar centimeter hok er bij en we zeggen dat de legbatterij is afgeschaft.'' Volgens de minister is van boeren ,,niet te verwachten'' dat zij vooroplopen bij verbetering van het dierenwelzijn. ,,Het levert hun niets op.''

Boeren zijn volgens Brinkhorst gedwongen intensief te produceren, waardoor veel problemen met het dierenwelzijn blijven bestaan. Als voorbeelden noemde hij dikbilkalveren die alleen kunnen worden geboren per keizersnede en vleeskuikens die in 42 dagen worden opgefokt tot het slachtgewicht waar ze normaal gesproken vier tot vijf maanden voor nodig hebben.

Brinkhorst kritiseerde ook de hoge productie van melkkoeien, die meer dan 10.000 liter per jaar geven. ,,Koeien zijn tegenwoordig topsporters, met de bijbehorende blessures en slijtages.''

De minister beloofde te komen met een nota over dierenwelzijn, waarin ,,inzichtelijk'' wordt gemaakt hoe dieren in Nederland worden gehouden. Volgens Brinkhorst kunnen Nederlandse boeren niet blijven concurreren op prijs, maar wel op kwaliteit, waaronder dierenwelzijn.

Verbetering van het dierenwelzijn houdt volgens Brinhorst niet in dat in de toekomst ,,alle varkentjes weer vrolijk buiten ronddartelen in de modder'', volgens hem het ,,visioen'' van de huidige Varkens in Nood-voorzitter Robert Long. Brinkhorst ziet meer in ,,innovatieve ideeën'' zoals de invoering van een etikettering met een welzijnsmeter daarop, een zogenoemde `Tiergerechtigkeitsindex'. Ook zouden boeren webcams in stallen kunnen opstellen, met het adres van de internetsite op het etiket. Supermarkten worden mogelijk verplicht tot het geven van volledige productie-informatie.

Landbouworganisatie LTO-Nederland en het CDA reageren verontwaardigd op het pleidooi van Brinhorst voor meer schaamte in de veehouderij.

Volgens LTO-voorzitter G.Doornbos en het Tweede-Kamerlid Meijer (CDA) investeren Nederlandse boeren juist veel in dierenwelzijn.