`Begroting moet strakker door inflatie'

Met het oog op de sterk opgelopen inflatie zou het Nederlandse begrotingsbeleid nog terughoudender moeten zijn dan nu het geval is. Dit geldt voor zowel de inkomsten- als de uitgavenkant van het overheidsbudget.

Dit heeft minister Zalm (Financiën) gisteren desgevraagd gezegd na afloop van de vergadering van Europese ministers van Financiën van de Europese Unie. Zalm noemde het vrijdag bekendgemaakte inflatiecijfer van 4,5 procent ,,verrassend hoog, ook als het effect van de btw-verhoging van rond één procentpunt in aanmerking wordt genomen''.

Met zijn uitspraken stelt VVD-minister Zalm zich onverminderd onbuigzaam op in de politieke strijd over de begrotingsregels van het kabinet. Coalitiepartners D66 en PvdA dringen juist sterk aan op een versoepeling van de `Zalm-norm'. Volgens deze regels worden inkomsten en uitgaven van de overheid strikt gescheiden gehouden en mogen de reële, voor inflatie gecorrigeerde uitgaven alleen extra toenemen als daar andere uitgavenmeevallers tegenover staan.

De hoge inflatie noopt volgens Zalm tot grotere voorzichtigheid bij het begrotingsbeleid. Ierland kreeg vorige maand een berisping van de Europese Unie omdat het, bij een hoge inflatie en loonstijging, dit jaar toch de begrotingsteugels laat vieren.

Zalm refereerde gisteren aan een ,,Ierland-scenario'' voor Nederland. ,,De ontwikkeling van de arbeidskosten in Nederland is sneller dan het Europese gemiddelde. Analytisch geredeneerd zou je nu met het begrotingsbeleid restrictiever moeten zijn dan je eerder had gedacht.'' Dat geldt volgens de minister zowel voor verdere lastenverlichting als voor de rijksuitgaven.

Het PvdA-bestuur zal aanstaande zaterdag op het congres van de partij een motie indienen om de begrotingsregels te versoepelen en zo extra uitgaven aan onderwijs en zorg mogelijk te maken die worden gefinancierd met meevallers bij de inkomsten van het rijk. Ook D66 wil extra miljarden investeren. De VVD is fel gekant tegen een verandering van de begrotingssystematiek.

Zalm wuifde gisteren ook een voorstel weg van voorzitter Wijffels van de Sociaal Economische Raad (SER). Die opperde zondag in het tv-programma `Buitenhof' de conservatieve raming voor de economische groei van 2,25 procent die aan het begrotingsbeleid ten grondslag ligt, te verhogen. ,,Dat doen we nu al'', zei Zalm. ,,Voor dit jaar rekenen we met 3 procent economische groei, en voor volgend jaar met 2,75 procent.''

    • Maarten Schinkel