Zeker vijftig scholen staken

De actiebereidheid op scholen is overal groot. Toch lijkt het aantal stakende onderwijzers ook afhankelijk van de regio.

Donny (5) was content vanmorgen, op de St. Carolusschool in Den Haag: ,,Ik ga lekker spelen op mijn kamer en tv kijken.''

Leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb) in Zuid-Holland, Zeeland, Limburg en Noord-Brabant zouden vanmiddag het werk neerleggen. Zij eisen dat het kabinet in de Voorjaarsnota ten minste 1 miljard gulden extra uittrekt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Vanochtend hadden meer dan vijftig basisscholen en middelbare scholen bij de AOb gemeld dat zij 's middags hun deuren zouden sluiten. ,,De actiebereidheid is groot'', zegt een woordvoerster van de bond desgevraagd. ,,Maar hoe groot het werkelijke aantal deelnemers is, kan pas na afloop geïnventariseerd worden.''

De AOb heeft vorige week zijn 72.000 leden, zowel onderwijzers als ondersteunend personeel, opgeroepen het werk één middag te onderbreken. Twee grote werkgevers, de confessionele scholenstichting SCO Lucas en het katholieke schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs, hebben al hun scholen gevraagd mee te doen. Bij hen zijn meer dan negentig scholen aangesloten met bijna negenduizend werknemers.

Sommige scholen gaan volledig dicht, anderen organiseren 's middags ludieke activiteiten voor de kinderen. Zo is er een school waar ouders voor de klas gaan staan, terwijl de leerkrachten spandoeken schilderen. De AOb organiseert in verschillende plaatsen actiebijeenkomsten. De bond hoopt dat ook personeel van scholen die meedoen, het werk zal neerleggen.

In de regio Den Haag gaan vandaag in elk geval 25 scholen dicht, allen aangesloten bij SCO Lucas. Bestuursmanager Huub van Blijswijk van de Voorburgse stichting maakt zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. ,,Het roer moet 180 graden om. De investeringen die het kabinet de afgelopen jaren heeft gedaan, zijn ontoereikend. Het onderwijspersoneel voelt dat ook, want de werkdruk is schrikbarend gestegen. Ik sluit niet uit dat er meer acties volgen.'' De Haagse wethouder P. Heijnen heeft vorige week in een brief aan de AOb protest aangetekend tegen de staking in zijn gemeente. Hij vindt dat de actie het onderwijs schade toebrengt.

In andere regio's lijkt minder animo te zijn voor de staking dan in Den Haag. In Zeeland doen vooralsnog negen scholen mee en in Rotterdam vier. In Limburg en Noord-Brabant, waar de Onderwijsbond CNV groter is dan de AOb, had zich vanochtend nog maar één school per provincie aangemeld.

De staking moet de vorm krijgen van een driedaagse estafette. Vanmiddag sluiten de scholen in de AOb-rayons zuid en zuidwest, morgen zijn noord en oost aan de beurt en daarna volgt noordwest. De overige onderwijsbonden doen niet mee aan de AOb-actie. Zij verwachten dat het kabinet ook zonder een staking op korte termijn extra geld zal uittrekken voor het onderwijs. Aanstaande donderdag bieden de AOb en de andere onderwijsbonden wel gezamenlijk een petitie aan het kabinet aan, waarin zij om hogere investeringen vragen.