Sterke druk PvdA en D66 op kabinet

De PvdA en D66 hebben het afgelopen weekeinde de druk op coalitiepartner VVD sterk opgevoerd om volgend jaar meer te investeren in zorg en onderwijs dan is toegestaan bij strikte naleving van de Zalmnorm.

Deze norm verbiedt onder meer dat extra belastinginkomsten worden gebruikt voor extra uitgaven. Het PvdA-bestuur zal komend weekeinde, op het partijcongres in Rotterdam, een motie in stemming brengen over versoepeling van de begrotingsregels van het kabinet. Waarnemend PvdA-voorzitter Hamer kondigde dit zaterdag aan op een partijbijeenkomst in Amersfoort. Het PvdA-bestuur wil geen genoegen nemen met de ,,scheve verhouding'', waarbij een extra miljardenopbrengst aan belastingen volgend jaar niet mag worden gebruikt voor investeringen in zorg en onderwijs.

De Tweede-Kamerfractie van de PvdA zou vanmiddag extra fractieberaad houden over nieuwe investeringsplannen voor 2002.

Volgens D66 dreigt ,,een nationale ramp'' als het kabinet niet snel enkele miljarden extra vrijmaakt voor het onderwijs. D66-leider De Graaf zei dit zaterdag op een congres over onderwijs van zijn partij in Groningen, aan de vooravond van acties in het onderwijs, die vanmorgen zijn begonnen.

De Graaf wil afrekenen met ,,de mythe'' dat ,,wij [in Nederland] het zo goed doen voor zo weinig geld''. Volgens D66 moet vooral extra worden geïnvesteerd om het lerarenvak weer aantrekkelijk te maken, met betere secundaire arbeidsvoorwaarden, minder verschil in salaris tussen jonge en oudere leraren en meer onderwijsassistenten om tal van aanvullende taken over te nemen van zwaar overbelaste vakdocenten.

PvdA en D66 kregen afgelopen weekeinde bijval van de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, Wijffels. Deze riep minister Zalm op de financiële ruimte op de begroting voor volgend jaar te vergroten door minder conservatief te ramen. Volgens Wijffels is een groeipercentage van 2,5 of 2,75 reëler dan de 2,25 procent die het kabinet aanhoudt.

VVD-fractieleider Dijkstal waarschuwde van zijn kant coalitiepartners PvdA en D66 niet aan de Zalmnorm te tornen. ,,Ik vrees dat we zonder de uitgavendiscipline snel terugglijden naar een situatie met een oplopende werkloosheid'', zei hij zaterdag in het dagblad Trouw. VVD-vice-premier en minister van Economische Zaken Jorritsma ziet in de oplopende inflatie een extra reden om vast te houden aan de strakke begrotingsafspraken, zo zei ze dit weekeinde. Dijkstal en Jorritsma vinden dat extra uitgaven wel mogelijk zijn als wordt bezuinigd op andere uitgaven of wanneer die lager uitvallen.

ANALYSE: pagina 3

HOOFDARTIKEL: pagina 7