Rekenkamer gispt Adelmund

Staatssecretaris Adelmund van Onderwijs blijft vaag over de manier waarop zij taalachterstanden bij allochtone leerlingen wil aanpakken. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Zes weken geleden constateerde de Rekenkamer al dat duidelijke doelstellingen ontbraken bij het beleid om onderwijsachterstanden te bestrijden. Volgens de Rekenkamer zou het succes van dat beleid afgemeten moeten worden aan een tevoren vastgesteld kwaliteitsniveau. Adelmund heeft haar plan bijgesteld, maar ook in de nieuwe versie ontbreekt zo'n maatstaf.