Inspectie: zorg in tbs-klinieken beneden peil

De zorg voor tbs-patiënten is in een meerderheid van de tbs-klinieken beneden peil. Tbs-kliniek Oldenkotte in Eibergen verkeert ,,in grote moeilijkheden''.

Dit concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een onderzoek naar de kwaliteit van de zorg in alle tbs-klinieken. ,,Slechts drie'' van de negen klinieken voldoen aan de eisen voor verantwoorde zorg die in de Kwaliteitswet zorginstellingen zijn vastgelegd. Het geeft de Inspectie aanleiding tot ,,bezorgdheid''.

De Inspectie onderzocht uitsluitend de zorg voor tbs-gestelden en spreekt zich niet uit over de vraag of de samenleving hierdoor gevaar loopt. De klinieken behoren de veiligheid van de maatschappij te garanderen. Wel concludeert de Inspectie dat ,,geen inzicht in het resultaat van de (dure) behandeling'' bestaat. Doordat tbs-klinieken elkaar lange tijd onvoldoende op de hoogte hielden, ontstond een situatie waarin ,,iedereen zelf het wiel probeert uit te vinden''. Bovendien noemt de Inspectie het ,,dringend gewenst'' dat een regeling wordt getroffen voor dossiervorming die garandeert dat ,,verpleging en behandeling inzichtelijk en evalueerbaar'' worden.

Desgevraagd zegt H.J.C. van Marle, tbs-adviseur van minister Korthals (Justitie), dat dit ,,geen consequenties'' heeft voor de beveiliging van tbs-gestelden. De bekritiseerde dossiers zijn vooral bedoeld om controle van de behandelaars mogelijk te maken, aldus Van Marle. Justitie baseert zich volgens hem op andere dossiers, namelijk `persoonsdossiers' en de `penitentiaire dossiers'. Over zaken als proefverloven overlegt justitie volgens Van Marle ,,rechtstreeks'' met directeuren van tbs-klinieken, die dan zelf informatie vergaren over de voortgang van de behandeling van een tbs-gestelde.

Het aantal tbs-plaatsen is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd en het aantal klinieken verdubbeld. Korthals heeft de Kamer geschreven dat deze ,,explosieve groei onvermijdelijke gevolgen heeft voor de tbs-klinieken.''

Het is de eerste keer dat de Inspectie van het ministerie van Volksgezondheid de tbs-klinieken onderzocht. Tot dusver controleerde het ministerie van Justitie, dat de verantwoordelijkheid over tbs-klinieken heeft, de inrichtingen zelf. Aanleiding voor dit onderzoek is een kritisch rapport van de Inspectie over de Van Mesdagkliniek in Groningen uit 1999.