Indiase jeugd moet niets hebben van blote mode

In India is een discussie op gang gekomen over Westers zedenverval op tv. Zelfs de jeugd toont zich huiverig. Misschien slaat bloot ook in India dood en lost het probleem zich vanzelf op.

Hoeveel bloot kan de Indiase televisie eigenlijk verdragen? Het ooit zo brave medium, met twee staatskanalen die lange redevoeringen uitzonden van ministers en andere notabelen, is sinds de komst van buitenlandse zenders ingrijpend veranderd. Eerst was er, in het begin van de jaren negentig, onrust over de muziekzender MTV. Kon het wel, zoveel Amerikaanse popmuziek en zo nu en dan een naakt dijbeen? MTV ontliep het oordeel door zichzelf te kuisen. De zender laat nu voor het merendeel deel Indiase videoclips zien, waarin mannen verdrietig wenen over een verloren liefde of meisjes in traditionele gewaden dartelen op bangra-muziek uit de Punjab.

Toen kwam Murdoch, met maar liefst drie zenders tegelijk, die Amerikaanse series als `The Bold and the Beautiful' lieten zien. Maar het Indiase publiek was niet opgewassen tegen zoveel overspeligheid. Murdoch redde zijn zenders van de ondergang door Indiase soaps te laten produceren, waarin naar goed gebruik een dochter de strijd aanbindt tegen de schoonmoeder of vice versa.

Maar sinds vorig jaar zijn de eerste zenders op de kabel geslopen die het minder nauw nemen met de familiemoraal. De concurrenten van MTV zenden ook de brutale clips uit van Jennifer Lopez, zij het met wazig gemaakte tepels, en er is ook een mode-kanaal, The F-Channel, dat vierentwintig uur per dag mannequins op een dreunend ritme laat paraderen.

Deze F-Channel is nu de steen des aanstoots geworden. Het ministerie van Informatie ontdekte namelijk dat de modellen steeds minder textiel en steeds meer huid laten zien. De zender kreeg een formele waarschuwing, waarna het debat over waarden versus vrijheid kon beginnen.

De discussie nam vandaag een verrassende wending aan. Het blad The Times of India houdt regelmatig opinieonderzoeken over belangwekkende onderwerpen via het internet en publiceert de resultaten op de voorpagina. Het is bekend dat de gegeven meningen vooral de houding van jongeren weerspiegelen, omdat het over het algemeen jongeren zijn die het internet opgaan en de vragen beantwoorden. Op de vraag of men vindt dat F-Channel verboden moet worden, was de verwachting dan ook dat er een overtuigend en keihard `Nee' zou klinken. Maar het werd een `Ja'. 61 procent van de respondenten vindt dat het modekanaal in strijd is met de goede zeden. En 57 procent vindt zelfs dat alle Westerse zenders een gevaar vormen voor de Indiase cultuur.

Deze uitkomst heeft de krant zo benauwd, dat er een opvoedend bijschrift in vette letters is afgedrukt waarin staat dat waarden en normen belangrijk zijn, maar dat de vrijheid van keuze en expressie daar boven staan. Enige zelfregulering door de zenders is raadzaam, maar men dient zich te hoeden voor overheidsingrijpen. ,,Als politici beginnen uit te maken wat wij wel en wat wij niet mogen zien, is de weg vrij voor kleingeestige religieuze groepen om hun obscure gedachten aan ons op te dringen.''

Ook andere publicisten en opiniemakers hebben van zich laten horen, waarbij de mening van een beroemde actrice misschien wel het raakst is: ,,Laat het modekanaal met rust'', zei ze. ,,Het zal vanzelf ten onder gaan, niet door zijn aanstootgevendheid, maar door zijn onmetelijke saaiheid.''

    • Anil Ramdas