Groenen schuiven op naar links

De Groene Partij in Duitsland heeft het roer verder naar links gedraaid. Het partijcongres in Stuttgart eiste dit weekeinde het terugdraaien van de asielwet die beperkingen oplegt aan het toelaten van asielzoekers.

De partij besloot tevens dat de Groenen over twee weken in Gorleben mogen protesteren tegen de opslag van radio-actief afval, ook al heeft de rood-groene regering toestemming gegeven voor opslag. De Groenen willen verder dat groene politici die minister worden hun zetel in de Bondsdag opgeven. In Duitsland is het gebruikelijk dat ministers tevens parlementslid zijn. De partij wil aansturen op een wet, die het ministers verbiedt tevens lid van de Bondsdag te zijn.

De besluiten hebben kritische reacties van alle politieke partijen uitgelokt. De sociaal-democratische SPD meent dat de Groenen weer zijn teruggevallen in de periode van de `beroepsrevolutionairen' in de jaren zeventig. De christen-democratische CDU meent dat de Groenen last hebben van ,,Müsli-Nostalgie''.

Minister Otto Schily (SPD) van Binnenlandse Zaken noemde het terugdraaien van het asielcompromis uit 1993 ,,volstrekte onzin''. De regeling houdt in dat als asielzoekers die vanuit een ander EU-land naar Duitsland komen om asiel aan te vragen, worden teruggestuurd naar het land van binnenkomst.

SPD-fractievoorzitter Peter Struck kritiseerde ook het besluit dat groene ministers in de toekomst hun Bondsdagzetel moeten neerleggen. ,,Zo'n regeling zal er niet komen. De groene ministers moeten zelf maar beslissen of ze vrijwillig hun zetel neerleggen.'' CDU-partijsecretaris Laurenz Meyer noemde de Groenen ,,een partij zonder leiding en een leiding zonder partij''.

De Groenen hebben opnieuw gekozen voor een tweehoofdig partijvoorzitterschap, zodat de twee stromingen (realisten en fundamentalisten) in de top vertegenwoordigd zijn. De linkse Claudia Roth (45) zal voortaan met Fritz Kuhn, een `Realo', als partijvoorzitter fungeren. Zij volgt Renate Künast op die minister van Landbouw is geworden. Roth is oud-Europarlementariër en gespecialiseerd in de rechten van de mens en justitie. Ze heeft samen met Kuhn een theateropleiding in Memmingen.