`Coup' tegen preses dambond

Het wereldkampioenschap dammen in Moskou wordt overschaduwd door een crisis binnen de werelddambond (FMJD). Zaterdag diende organisator Rusland tijdens het jaarlijkse congres van de FMJD een motie van wantrouwen in tegen de afwezige voorzitter van de werelddambond, de Nederlander Wouter van Beek. De motie werd aangenomen met dertien tegen zeven stemmen, waarop het volledige bestuur opstapte. In augustus wordt op een buitengewone vergadering waarschijnlijk een nieuw bestuur gekozen.

Opvallend was dat van de twintig aanwezige landen op het congres twaalf landen formeel geen stemrecht hadden wegens een contributieachterstand. Toch ging de stemming door, wat Wouter van Beek – voorzitter sinds 1992 – uiteindelijk de kop kostte. De weggestemde voorzitter was niet aanwezig in Moskou wegens familieomstandigheden.

Is deze stemming achter uw rug om niet onfatsoenlijk?

Van Beek: ,,Ja, dit is niet de meest kiese vertoning. In feite is er een coup tegen mij gepleegd. De details ken ik nog niet. Ik heb wel zo mijn vermoedens, maar daar spreek ik me op dit moment nog niet over uit. Positief is wel dat het bestuur zich, door in zijn geheel op te stappen, solidair heeft getoond. Het is echt een team. Dat is voor mij een steun in de rug.''

Twaalf landen hadden formeel geen stemrecht. Was er wel sprake van een eerlijke stemming?

,,Formeel moeten landen schuldeloos zijn om stemrecht te hebben. In het verleden zijn we daar echter soepel mee omgegaan om de arme landen te helpen. Ik heb er dus geen probleem mee dat alle twintig landen gestemd hebben.''

Wat is volgens u het motief van Rusland voor het indienen van deze motie van wantrouwen?

,,Het ging niet om mijn persoon of om mijn functioneren. Ik heb het niet slecht gedaan als voorzitter en heb ook geen kritiek gehad. Het was ook een motie zonder enige uitleg van de reden daarvan. De Russen wilden de plek van vice-president voor zich opeisen, verder doe ik er nu geen uitspraken over. Eerst wil ik de nadere verslagen van het congres afwachten.''