Aragón tegen omleggen van rivier Ebro

Naar schatting 200.000 demonstranten hebben gisteren in Madrid geprotesteerd tegen de plannen van de Spaanse regering om op grote schaal water te onttrekken van de rivier de Ebro voor de watervoorziening van de mediterrane kuststroken in Spanje. Het Nationale Water Plan, waarvoor de komende jaren voor meer dan negen miljard gulden zal worden uitgetrokken, betreft de aanleg van honderden kilometers aan pijpleidingen en een groot aantal stuwdammen om de droogte in de regio's Catalonië, Valencia en Murcia te bestrijden. De protesten tegen het plan zijn vooral afkomstig uit de regio Aragón, waar de Ebro doorheen stroomt. Aragón, een van de droogste streken van Spanje kampt met een leegloop van de bevolking. De inwoners, die gisteren met meer duizend bussen naar Madrid waren getrokken, menen dat de toekomst van hun regio verder onder druk komt te staan als de plannen doorgaan.