Wilhelmina

De uitspraken van de historicus Chris van der Heijden (Z 3 maart) dat koningin Wilhelmina,,geen enkel besef van politiek had'' en dat ,,haar domheid haar kracht was'' zijn mij in het verkeerde keelgat geschoten. Een vorstin die halverwege de jaren dertig `Mein Kampf' leest, haar ministers voor de ontwikkelingen in Duitsland waarschuwt en later tijdig met haar familie naar Engeland vlucht, bezit een groot politiek instinct dat op intelligentie gebaseerd moet zijn geweest.

Niemand heeft ook maar een poging gedaan om zich voor te stellen, wat er had kunnen gebeuren als een dergelijk rechtlijnig denkende vrouw in de handen van bijvoorbeeld de SS bij voortduring haar stem tegen de deportatie van de joden had verheven.

    • Dr. H. Cohen