Weg boeren

Nederland is zo vol dat dieren en landbouwgewassen plaats moeten maken voor massa's mensen in huizenblokken en industrieterreinen. Voor boeren is geen ruimte meer. Van veehouderij komt alleen milieu-ellende, BSE en mond- en klauwzeer. De stallen zijn overbevolkt met varkens, kippen en koeien. Daar is consensus over.

Landbouw hoort in Canada of in de Derde Wereld thuis, niet hier. Maar is landbouw op afstand wel zo groen met al dat milieubelastende transport? Kunnen Nederland en Europa alle landbouw aan lagelonenlanden uitbesteden? In de hongerwinter van 1944 kwamen die boerderijen in de buurt van de steden goed van pas. Komt die tijd nooit meer terug? Is de voedselovervloed voor eeuwig? Nederland heeft te weinig plaats voor ruim opgezette ,,natuurlijke'' veehouderij, maar heeft het buitenland wel plaats voor bewerkelijke biologische teelt? Nu beslaat biologische teelt niet meer dan 1 procent van de Europese markt en de wereldbevolking kan er niet mee overeind blijven. Zouden buitenlandse boeren massaal volgens groene normen produceren of blijft het bij Max-Havelaar-coöps voor het Kamerrestaurant?

    • Maarten Huygen